Intern og ekstern praksis

Intern praksis


Ved KIM-senteret har vi en intern avdeling hvor medarbeidere kan ha arbeidspraksis: Sirkulus. Sirkulus er en brukthandel som drives som en ordinær butikk. Sirkulus kan tilby arbeidertrening i arbeidsoppgaver knyttet butikkjobb, men har også arbeidsoppgaver innen renhold, lager, transport m.m. Medarbeiderne får daglig oppfølging av en eller flere arbeidsledere.

I enkelte tilfeller kan vi også tilby andre typer arbeidsoppgaver enn hva Sirkulus kan tilby. Dette må eventuelt avtales før oppstart i tiltaket.

Intern praksis er en gradvis tilnærming eller tilbakeføring til arbeidslivet ut ifra den enkeltes bestilling og behov. Det kan være å bygge opp stillingsprosent, stabilisere oppmøte, sosial trening, tilpassing av arbeidsoppgaver, mulighet for å trekke seg tilbake og jobbe skjermet i løpet av arbeidsdagen m.m.Ekstern praksis


Ekstern praksis betyr at medarbeider får mulighet til å ha arbeidspraksis i en egnet bransje som medarbeider, NAV og KIM-senteret har blitt enig om.

Medarbeidere bør være innstilt på å starte i en 50 % stilling. Målet med praksisen er å få et realistisk innblikk i hva det vil si å jobbe på en ordinær arbeidsplass, og få opplæring og mengdetrening i et yrke som er forenelig med medarbeiders helse og arbeidsevne.

Medarbeider og koordinator samarbeider om å finne aktuell arbeidsplass, og koordinator blir med på samtale/intervju med aktuell arbeidsgiver. Kontaktperson/arbeidsgiver på den ekstern arbeidsplassen er hovedansvarlig for opplæring og oppfølging i løpet av arbeidsdagen. Koordinator kommer jevnlig på besøk på arbeidsplassen. Hvor ofte medarbeider får besøk av koordinator avtales etter behov, men det er ønskelig med tett oppfølging de første ukene (ca. 1 gang i uka)

I ekstern praksis bygger medarbeider opp sin CV og skaffer seg referanser som kan bruke når man skal søke jobber. Ekstern praksis kan dessuten føre til at man kommer i posisjon til lønnede vakter, vikariat og lignende.