Attføringsfaglig team

Tar seg av kontakten med offentlige instanser og inntak av medarbeidere til ArbeidsPraksis i Skjermet virksomhet (APS).

 

Attføringsfaglig team består av Attføringsfaglig leder This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. og koordinatorene This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. og This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


Attføringsfaglig team har ansvar for at personer som er i APS-tiltaket får en arbeidspraksis som samsvarer med den enkeltes ønsker og forutsetninger. Arbeidspraksisen skal også samsvare med bestillingen fra NAV-veileder og NAVs kravspesifikasjoner for APS

Når en person starter opp i tiltaket, får man tildelt en koordinator som har hovedansvar for kontakten med NAV og andre aktuelle instanser.

Noen av arbeidsoppgavene til en koordinator:
  • I samarbeid med deltaker i tiltaket, utformes individuelle aktivitetsplaner.
  • Hver 3.måned skriver koordinator kvartalsrapporter som sendes NAV veileder og eventuelt fastlege/behandler.
  • Koordinator bistår i interne eller eksterne møter for å sikre at medarbeiderens øvrige livssituasjon fungerer.
  • Koordinator kan bistå medarbeider med informasjon som ikke er direkte knyttet til arbeidspraksisen.