Oversikt over APS-tiltaket

   

Trekantsamtale med deg, NAV veileder og KIM-senteret før oppstart

   
           
  Intern praksis   Ekstern praksis  
Fase 1 / intro.fase (ca. 2mnd)
 • KIM-perm leveres ut
 • ”Informasjon om APS” gjennomgås og signeres
 • Taushetserklæring signeres
 • Samtykkeerklæring lege signeres
 • Første arbeidsavtale skrives
 • Individuell aktivitetsplan utarbeides
 • Oppstart i arbeidstreningen    
  Fase 1 / intro.fase
 • KIM-perm leveres ut
 • ”Informasjon om APS” gjennomgås og signeres
 • Taushetserklæring signeres
 • Samtykkeerklæring lege signeres
 • Individuell aktivitetsplan utarbeides
 • Kartlegging av egnet bransje for hospitering, bruk av SCI-A m.m.
 • Finn praksisplass
 • Praksisintervju    
      
        
Fase 2 / Praksis internt ved KIM-senteret
 • Arbeidsavtaler
 • Kvartalsrapporter til NAV
 • Egenvurdering
 • Arbeidsevnevurdering
 • Trekantsamtale med NAV og koordinator
 • Medarbeidersamtaler med deg og arbeidsleder
 • Eventuelle møter med lege, behandler
 • Kartlegging av egnet bransje for hospitering eksternt, bruk av SCI-A m.m.    
  Fase 2 / Praksis på en ordinær arbeidsplass
 • Hospiteringskontrakter
 • Kvartalsrapporter til NAV
 • Egenvurdering
 • Arbeidsevnevurdering
 • Koordinator besøker deg på arbeidsplassen
 • Trekantsamtale med NAV og koordinator
 • Medarbeidersamtaler med deg, koordinator og arbeidsgiver.
 • Eventuelle møter med lege, behandler    
           
    Fase 3 / Avslutning
 • Eventuelt møte med lege
 • Tiltaket er ikke lenger nødvendig
 • Sluttårsaker: Jobb / Utdanning / Annet tiltak / Store helseutfordringer  /  Manglende oppmøte
 • Sluttmøte
 • Sluttrapport