Mestring er målet

Forkortelsen KIM står for Kontakt – Informasjon – Mestring.

KIM-senteret er et brukerinitiert, brukerstyrt og brukerdrevet arbeidspraksis-senter for mennesker med psykiske problemer. En prioritert gruppe vil også være unge som har behov for nettverk og aktivitet både gjennom arbeid og fritid. Vi tar imot mennesker som går på arbeidsavklarings-penger eller uføretrygd fra NAV og prøver å hjelpe disse å komme seg ut i ordinært arbeid.

 

Opplevelse av mestring fører til at man blir tryggere på sine egne valg og får en positiv videre utvikling. For oss betyr mestring å oppnå mål og tilegne seg ny kunnskap.

 

Våre verdier:  Respekt – Trygghet – Fleksibilitet – Utvikling – Mestring

 

Våre verdier har innvirkning på hvordan vi utøver våre tjenester og hva vi formidler til hverandre og interesseparter. De skal gjenspeile seg i bedriften, både internt og eksternt. Verdiene er et arbeidsverktøy som skal komme klart frem i arbeidshverdagen, være til inspirasjon og være til hjelp i etiske dilemmaer. Verdiene skal gjenspeile seg på alle nivåer vi er involvert i – både i forholdet med medarbeidere (personer i arbeidspraksis), NAV og andre innsøkende, ansatte og eksterne kunder.

Bokloppis forlenges

Vi forlenger Trondheims største bokloppis! Reisverket-bryggen i Kjøpmannsgt. 29 inneholder 50.000 bøker som vi selger posevis, der du betaler kun kr. 50,- per pose!

Read more ...

Hva skjer / lokaler til leie

KIM-senteret disponerer to hus i Kjøpmannsgata. Rommene i disse husene brukes internt til ulike aktiviteter. Det er også mulig for eksterne organisasjoner og tilstelninger å leie rom hos KIM-senteret.

 

Ved å gå til websiden for Romreservering kan du se hva som foregår av aktiviteter i de ulike rommene til forskjellige tider. Du kan også se om et eller flere rom er ledig for utleie på et ønsket tidspunkt.